OBRAZAC
• E-12-14a
• matična knjiga radnika
• dimenzija: 29,2×41,2 cm
Broj listova: 50