OBRAZAC
• EC-V-4-2/NCR
• ugovor o radu na određeno vrijeme
• format: A4
Broj listova: set od 4 lista