OBRAZAC
• EC-VI-56/NCR
• teretni list
• kopirajući papir
• set od 3 lista