OBRAZAC
• EC-VI-56a/NCR
• teretni list
• format: A5
Broj setova: 3×50