OBRAZAC
• H-10
• građevinski dnevnik
• meki uvez
• format: A4
Broj listova: 100