OBRAZAC
• NI/NCR
• nalog za isplatu
• format: A5
Broj listova: 100