OBRAZAC
• NN/NCR
• nalog za naplatu
• format: A5
Broj listova: 150