OBRAZAC
• P-3a
• prijamna knjiga preporučene pošiljke
• format: A4