OBRAZAC
• P-3b
• prijamna knjiga obične pošiljke
• format: A5