TRGOVAČKI PAPIR
• format: A3
• savijeni
Vrste: na linije, čisti, karo, visoki karo
Pakiranje: 10/1 i 200/1
Boja: bijela