PIŠTOLJ ZA SILIKON
• nazubljeni
• čelični
• artikl PSNM