PIŠTOLJ ZA SILIKON
• nazubljeni
• čelični
• ojačani osnovni model pištolja za silikon
• artikl PSN
Težina: 373 g