KARTONSKA PREGRADA
• dimenzija: 225×297 mm
• karton: 200 g
• 4 rupe
Boja: plava, crvena, zelena i žuta