ČETKA RIBAČA
• ručna četka
• plastična
• za svakodnevnu upotrebu u domaćinstvu
• za čišćenje raznih površina
• artikl 404
Boja: crveno-bijela