TEXT MARKER
• širina pisanja 2-5 mm
• kosi vrh
• za pisanje po papiru i fotokopijama
• plastično kućište sa poklopcem i klipsom
Boja: zelena, roza, žuta, plava i narančasta