STROJ ZA SPAJANJE
• ručna kliješta
• metalna
• spaja do 12 listova
Boja: crna, crvena, plava i bijela