STROJ ZA SPAJANJE
• ručna kliješta
• metalna
• spaja do 10 listova
Boja: crna