TRAKA ZA PAKIRANJE
• dimenzija: 48 mm x 60 m
Boja: bijela