STROJ ZA SPAJANJE
• ručna kliješta
• metalna
• spaja do 30 listova
Boja: srebrna/crna