GRAĐEVINSKI KONAC
• za označavanje u građevinarstvu
• plastični nosač
• artikl GK
Dužina: 50 m