ETIKETA
• fi: 60 mm
• broj naljepnica: 12
• format: A4
Broj listova: 100
Boja: bijela