OBRAZAC
• A-26
• međuskladišnica
• format: A5
Broj setova 50 (1+4)