OBRAZAC
• A-27/NCR
• zahtjevnica
• format: A5
Broj setova: 50 (1+1)