OBRAZAC
• A-710
• nadzorna knjiga uvoza
• format: A4
Broj listova: 60