OBRAZAC
• ER-1
• potvrda o plaći
• format: A4
Broj listova: set od 2 lista